Szkoła Dekarska Protan

Szkoła Dekarska Protan, szkoląca dekarzy w zakresie zgrzewania membran Protan, zastosowania produktów i rozwiązań systemowych, mieści się w Pabianicach.

Szkolenie trwa trzy dni i kończy się egzaminem teoretyczno-praktycznym, potwierdzającym nabycie wiedzy na temat właściwości membran PVC, systemów montażu, urządzeń i praktycznych umiejętności zgrzewania membran oraz wykonywania obróbek.

Osoby, które zdadzą egzamin, otrzymują dyplom poświadczający ukończenie kursu, ważny przez dwa lata.

Po upływie tego czasu zalecamy ponowną wizytę w naszej Szkole, aby skorygować ewentualne błędy wykonawcze i poświadczyć posiadane umiejętności.

 

Szkoła Dekarska PROTAN 2018

 STYCZEŃ      
 Termin 2  22, 23, 24   (pon, wt, śr) brak wolnych miejsc
 LUTY      
 Termin 3  12, 13, 14   (pon, wt, śr)  2 miejsca wolne
 Termin 4  26, 27, 28   (pon, wt, śr)  2 miejsca wolne
 MARZEC      
Termin 5 12, 13, 14 (pon, wt, śr)  
Termin 6 26, 27, 28 (pon, wt, śr)  

 

 

Prosimy o kontakt z Jerzym Kosiorem, Protan Polska, aby uzyskać więcej informacji: tel. 601 330 773.