Szkoła Dekarska Protan

Szkoła Dekarska Protan, szkoląca dekarzy w zakresie zgrzewania membran Protan, zastosowania produktów i rozwiązań systemowych, mieści się w Pabianicach.

Szkolenie trwa trzy dni i kończy się egzaminem teoretyczno-praktycznym, potwierdzającym nabycie wiedzy na temat właściwości membran PVC, systemów montażu, urządzeń i praktycznych umiejętności zgrzewania membran oraz wykonywania obróbek.

Osoby, które zdadzą egzamin, otrzymują dyplom poświadczający ukończenie kursu, ważny przez dwa lata.

Po upływie tego czasu zalecamy ponowną wizytę w naszej Szkole, aby skorygować ewentualne błędy wykonawcze i poświadczyć posiadane umiejętności.

 

Szkoła Dekarska PROTAN 2017

 WRZESIEŃ    
 Termin 14 4, 5, 6  (pon, wt, śr)
 Termin 15 25, 26, 27  (pon, wt, śr) 
PAŹDZIERNIK    
Termin 16  9, 10, 11  (pon, wt, śr)
 Termin 17  23, 24, 25  (pon, wt, śr)

 

 

Prosimy o kontakt z Jerzym Kosiorem, Protan Polska, aby uzyskać więcej informacji: tel. 601 330 773.