Dachy balastowane i zielone

Dachy zielone intensywne posiadają grubą warstwę gleby i mogą służyć jako dachowy ogród z drzewami, krzewami i płotami.

Lepsza ochrona

Zaletą dachów balastowanych jest to, że membrana jest chroniona przed wpływem czynników zewnętrznych, takich jak wahania temperatury i klimatu, rozdarcia, przebicia i inne uszkodzenia mechaniczne.

Dachy balastowane i zielone

  • Estetyczna swoboda architektoniczna
  • Ochrona przed obciążeniami zewnętrznymi
  • Większe bezpieczeństwo pożarowe

Odpowiednie w nowym budownictwie i projektach renowacji

Nasze membrany do dachów balastowanych, zielonych i torfowych są odpowiednie zarówno w nowym budownictwie, jak i w projektach renowacji. Odznaczają się one doskonałą jakością i długą żywotnością.

Środowisko naturalne

System dachów balastowych umożliwia wykorzystanie dachu jako strefy do odpoczynku, np. tarasy lub ogrody dachowe. Rozwiązania te pozwalają na dużą swobodę w zakresie projektowania i tworzenia estetycznych obiektów, przyczyniają się do poszerzenia środowiska naturalnego przez położenie na dachu żwiru lub posadzenie na nim roślin, a także poprawiają akustykę wewnątrz budynku. Konstrukcja nośna musi zostać dostosowana do obciążenia warstwą balastową.

W przypadku dachów balastowanych istnieje kilka możliwości położenia membrany:

Protan również dostarcza membranę dla innych typów dachów zielonych:

Protan System dachów balastowanych

Konstrukcje dachowe, w których membrana jest przykryta kolejnymi warstwami są zazwyczaj nazywane dachami balastowanymi. Materiałem balastowym mogą być płyty betonowe, żwir lub ziemia jako podkład pod dach zielony.

Protan Dachy odwrócone

Dachy odwrócone to odmiany dachów izolowanych, konstrukcji balastowanych, w których membrana znajduje się pod warstwą izolacyjną.

Protan Duo - dwuwarstwowa konstrukcja dachu

W rozwiązaniach Dual Roofing warstwa izolacyjna jest pod membraną i nad nią. Membrana jest dodatkowo zabezpieczona przed wahaniami temperatury i obciążeniem mechanicznym z obu stron.

System Dachów Normal Roofing Protan

System Normal Roofing Protan to izolowana konstrukcja, w której membrana znajduje się bezpośrednio pod warstwą balastową.

Dachy zielone Protan

Zielone dachy kryte murawą lub porostami to rozwiązania budowlane znane w Skandynawii od zarania dziejów.

Protan Dachy zielone ekstensywne (Sedum)

Dachy zielone ekstensywne charakteryzują się cienką warstwą gleby lub podłoża oraz gatunkami roślin typowymi dla rozchodników, traw i mchów.

Protan Dachy intensywne zielone

Dachy intensywne mają grubszą warstwę gleby lub podłoża, dlatego można na nich zaprojektować ogrody składające się z krzewów i niskich drzew.

Dachy torfowe Protan

Membranę Protan Dach Torfowy układa się na drewnianych płytach dachowych, bezpośrednio na których znajduje się murawa. Odporność na przerastanie korzeni w połączeniu z właściwościami wodoszczelnymi oznacza, że rozwiązanie to nie potrzebuje warstwy odprowadzającej wodę.